Simpanan

Simpanan Tetap

    1. Sahabat wajib menyimpan dalam Simpanan Tetap mengikut jumlah pembiayaan ekonomi minimum RM1 hingga maksimum RM15.
    2. Bagi Sahabat yang tidak meminjam (rehat) jumlah Simpanan Tetap tertakluk kepada kadar simpanan terakhir. Simpanan Tetap ini menjadi simpanan dan tanggungan kepada Koperasi Sahabat AIM.
    3. Jika berlaku tunggakan bayaran balik selama empat (4) minggu berturut-turut, simpanan tetap akan dikontra-kan kepada bayaran balik bagi menampung tunggakan yang berlaku.
    4. Semua jumlah Simpanan Tetap boleh dikontra-kan kepada baki pembiayaan – tertakluk kepada Prosedur Simpanan Tetap.
Jadual
Simpanan Tetap
Jumlah
Pembiayaan (RM)
Simpanan
Tetap (RM)
 
1,000 1
2,000 2
3,000 3
4,000 4
5,000 5
6,000 6
7,000 7
8,000 8
9,000 9
10,000 10
11,000 11
12,000 12
13,000 13
14,000 14
15,000 15
16,000 15
17,000 15
18,000 15
19,000 15
20,000 15

Carian Laman

Maklumat & Informasi

Logo baru AIM: