Ketua-Ketua Unit

Tajuk Tarikh diterbitkan Pengarang Dikunjungi
Unit Penyelidikan dan Inovasi 09 Oktober 2018 Ditulis oleh Pentadbiran AIM Dikunjungi: 14
Jabatan Perhubungan Korporat, Kesejahteraan dan Koperasi 25 September 2018 Ditulis oleh Pentadbiran AIM Dikunjungi: 19
Unit Komunikasi Korporat 18 September 2018 Ditulis oleh Pentadbiran AIM Dikunjungi: 48
Bahagian Operasi 14 Ogos 2018 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 69
Jabatan Audit Dalaman 10 April 2018 Ditulis oleh Pentadbiran AIM Dikunjungi: 155
Unit Kawalan Pembiayaan 10 April 2018 Ditulis oleh Pentadbiran AIM Dikunjungi: 134
Unit Rangkaian Teknologi Maklumat 10 April 2018 Ditulis oleh Pentadbiran AIM Dikunjungi: 147
Unit Sistem Teknologi Maklumat 10 April 2018 Ditulis oleh Pentadbiran AIM Dikunjungi: 171
Jabatan Perancangan Dan Pembangunan Strategik 10 April 2018 Ditulis oleh Pentadbiran AIM Dikunjungi: 155
Jabatan Undang-Undang 01 Ogos 2017 Ditulis oleh Pentadbiran AIM Dikunjungi: 74
Bahagian Perkhidmatan Sumber Manusia dan Pentadbiran 01 Ogos 2017 Ditulis oleh Pentadbiran AIM Dikunjungi: 149
Pusat Latihan 01 Ogos 2017 Ditulis oleh Pentadbiran AIM Dikunjungi: 69
Pejabat Pengarah Urusan 01 Ogos 2017 Ditulis oleh Pentadbiran AIM Dikunjungi: 221
Unit Perhubungan Kakitangan 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 850
Jabatan Sumber Manusia 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 1152
Bahagian Pembiayaan, Perancangan dan Bajet 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 745
Unit Pengurusan Risiko dan Pematuhan 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 803
Jabatan Kewangan 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 922
Unit Dana, Perbendaharaan dan Pengurusan Tunai 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 758
Unit Pelaporan Kewangan 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 747
Unit Perkhidmatan Kewangan Sokongan 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 751
Bahagian Kewangan 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 777
Centre For Entrepreneurship Development 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 1317
Unit Infaq 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 1364
Unit Pelaporan Nasional 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 2076
Unit Dana Kebajikan Sahabat 22 Julai 2013 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 1021
Unit Perolehan dan Pengurusan Aset 22 Julai 2013 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 925
Unit Perancangan dan Bajet 22 Julai 2013 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 801
Unit Pengurusan Kualiti & Dokumentasi 22 Julai 2013 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 980
Unit Pentadbiran 22 Julai 2013 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 899

Carian Laman

Maklumat & Informasi

Logo baru AIM: