Ketua-Ketua Unit

Tajuk Tarikh diterbitkan Pengarang Dikunjungi
Unit Projek Khas 10 April 2018 Ditulis oleh Super User Dikunjungi: 48
Unit Kawalan Pembiayaan 10 April 2018 Ditulis oleh Super User Dikunjungi: 51
Unit Rangkaian Teknologi Maklumat 10 April 2018 Ditulis oleh Super User Dikunjungi: 66
Unit Sistem Teknologi Maklumat 10 April 2018 Ditulis oleh Super User Dikunjungi: 73
Jabatan Perancangan Dan Pembangunan Strategik 10 April 2018 Ditulis oleh Super User Dikunjungi: 65
Pejabat Ketua Pegawai Operasi 01 Ogos 2017 Ditulis oleh Super User Dikunjungi: 187
Unit Undang-Undang 01 Ogos 2017 Ditulis oleh Super User Dikunjungi: 3
Bahagian Sumber Manusia dan Pentadbiran 01 Ogos 2017 Ditulis oleh Super User Dikunjungi: 4
Unit Pusat Latihan 01 Ogos 2017 Ditulis oleh Super User Dikunjungi: 1
Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif 01 Ogos 2017 Ditulis oleh Super User Dikunjungi: 3
Unit Perhubungan Kakitangan 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 769
Unit Pengurusan Bakat dan Pembangunan Organisasi 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 1017
Unit Pengurusan Risiko dan Pematuhan 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 730
Bahagian Kewangan 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 854
Unit Dana, Perbendaharaan dan Pengurusan Tunai 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 687
Unit Pelaporan Kewangan 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 677
Unit Perkhidmatan Kewangan Sokongan 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 678
Bahagian Audit Dalaman dan Pengurusan Risiko 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 705
Centre For Entrepreneurship Development 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 1192
Unit Infaq 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 1282
Unit Pelaporan Nasional 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 1820
Unit Dana Kebajikan Sahabat 22 Julai 2013 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 928
Unit Perolehan dan Pengurusan Aset 22 Julai 2013 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 826
Unit Perancangan dan Bajet 22 Julai 2013 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 731
Unit Pengurusan Kualiti & Dokumentasi 22 Julai 2013 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 909
Unit Pentadbiran 22 Julai 2013 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 828
Jabatan Teknologi Maklumat 22 Julai 2013 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 985

Carian Laman

Maklumat & Informasi

Logo baru AIM: