Ketua-Ketua Unit

Tajuk Tarikh diterbitkan Pengarang Dikunjungi
Unit Penyelidikan dan Inovasi 09 Oktober 2018 Ditulis oleh Pentadbiran AIM Dikunjungi: 70
Jabatan Perhubungan Korporat, Kesejahteraan dan Koperasi 25 September 2018 Ditulis oleh Pentadbiran AIM Dikunjungi: 78
Unit Komunikasi Korporat 18 September 2018 Ditulis oleh Pentadbiran AIM Dikunjungi: 124
Bahagian Operasi 14 Ogos 2018 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 153
Jabatan Audit Dalaman 10 April 2018 Ditulis oleh Pentadbiran AIM Dikunjungi: 248
Unit Kawalan Pembiayaan 10 April 2018 Ditulis oleh Pentadbiran AIM Dikunjungi: 215
Unit Rangkaian Teknologi Maklumat 10 April 2018 Ditulis oleh Pentadbiran AIM Dikunjungi: 228
Unit Sistem Teknologi Maklumat 10 April 2018 Ditulis oleh Pentadbiran AIM Dikunjungi: 246
Jabatan Perancangan Dan Pembangunan Strategik 10 April 2018 Ditulis oleh Pentadbiran AIM Dikunjungi: 228
Jabatan Undang-Undang 01 Ogos 2017 Ditulis oleh Pentadbiran AIM Dikunjungi: 166
Bahagian Perkhidmatan Sumber Manusia dan Pentadbiran 01 Ogos 2017 Ditulis oleh Pentadbiran AIM Dikunjungi: 262
Pusat Latihan 01 Ogos 2017 Ditulis oleh Pentadbiran AIM Dikunjungi: 149
Pejabat Pengarah Urusan 01 Ogos 2017 Ditulis oleh Pentadbiran AIM Dikunjungi: 543
Unit Perhubungan Kakitangan 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 928
Jabatan Sumber Manusia 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 1285
Bahagian Pembiayaan, Perancangan dan Bajet 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 822
Unit Pengurusan Risiko dan Pematuhan 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 894
Jabatan Kewangan 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 1008
Unit Dana, Perbendaharaan dan Pengurusan Tunai 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 822
Unit Pelaporan Kewangan 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 802
Unit Perkhidmatan Kewangan Sokongan 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 824
Bahagian Kewangan 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 884
Centre For Entrepreneurship Development 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 1416
Unit Infaq 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 1479
Unit Pelaporan Nasional 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 2286
Unit Dana Kebajikan Sahabat 22 Julai 2013 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 1113
Unit Perolehan dan Pengurusan Aset 22 Julai 2013 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 1023
Unit Perancangan dan Bajet 22 Julai 2013 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 875
Unit Pengurusan Kualiti & Dokumentasi 22 Julai 2013 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 1025
Unit Pentadbiran 22 Julai 2013 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 960

Carian Laman

Maklumat & Informasi

Logo baru AIM: