Ketua-Ketua Unit

Tajuk Tarikh diterbitkan Pengarang Dikunjungi
Unit Penyelidikan dan Inovasi 09 Oktober 2018 Ditulis oleh Pentadbiran AIM Dikunjungi: 147
Jabatan Perhubungan Korporat, Kesejahteraan dan Koperasi 25 September 2018 Ditulis oleh Pentadbiran AIM Dikunjungi: 125
Unit Komunikasi Korporat 18 September 2018 Ditulis oleh Pentadbiran AIM Dikunjungi: 243
Bahagian Operasi 14 Ogos 2018 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 240
Jabatan Audit Dalaman 10 April 2018 Ditulis oleh Pentadbiran AIM Dikunjungi: 331
Unit Kawalan Pembiayaan 10 April 2018 Ditulis oleh Pentadbiran AIM Dikunjungi: 293
Unit Rangkaian Teknologi Maklumat 10 April 2018 Ditulis oleh Pentadbiran AIM Dikunjungi: 298
Unit Sistem Teknologi Maklumat 10 April 2018 Ditulis oleh Pentadbiran AIM Dikunjungi: 320
Jabatan Perancangan Dan Pembangunan Strategik 10 April 2018 Ditulis oleh Pentadbiran AIM Dikunjungi: 301
Jabatan Undang-Undang 01 Ogos 2017 Ditulis oleh Pentadbiran AIM Dikunjungi: 286
Bahagian Perkhidmatan Sumber Manusia dan Pentadbiran 01 Ogos 2017 Ditulis oleh Pentadbiran AIM Dikunjungi: 381
Pusat Latihan 01 Ogos 2017 Ditulis oleh Pentadbiran AIM Dikunjungi: 231
Pejabat Pengarah Urusan 01 Ogos 2017 Ditulis oleh Pentadbiran AIM Dikunjungi: 1000
Unit Perhubungan Kakitangan 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 1003
Jabatan Sumber Manusia 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 1502
Bahagian Pembiayaan, Perancangan dan Bajet 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 906
Unit Pengurusan Risiko dan Pematuhan 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 969
Jabatan Kewangan 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 1102
Unit Dana, Perbendaharaan dan Pengurusan Tunai 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 905
Unit Pelaporan Kewangan 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 885
Unit Perkhidmatan Kewangan Sokongan 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 893
Bahagian Kewangan 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 979
Centre For Entrepreneurship Development 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 1612
Unit Infaq 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 1628
Unit Pelaporan Nasional 20 April 2015 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 2512
Unit Dana Kebajikan Sahabat 22 Julai 2013 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 1187
Unit Perolehan dan Pengurusan Aset 22 Julai 2013 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 1102
Unit Perancangan dan Bajet 22 Julai 2013 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 945
Unit Pengurusan Kualiti & Dokumentasi 22 Julai 2013 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 1102
Unit Pentadbiran 22 Julai 2013 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 1025
Jabatan Teknologi Maklumat 22 Julai 2013 Ditulis oleh AIM Dikunjungi: 1154

Carian Laman

Maklumat & Informasi

Logo baru AIM: